Kainos skaičiuoklė

Dokumentai Kiekis Paaiškinimas
Pardavimo sąskaitos Sąskaitų tikrinimas, suvedimas, ataskaitos VMI
Pirkimo sąskaitos Sąskaitų tikrinimas, suvedimas, ataskaitos VMI
Darbuotojai Darbo užmokesčio apskaita, atleidimai, priėmimai, Sodros, VMI ataskaitos, pažymos, darbo sutartys
Banko operacijos Banko operacijų suvedimas apskaitoje, mokėjimų tikrinimas, skolų derinimas
Kasos operacijos KPO, KIO rašymas, kasos operacijų apskaita
Automobiliai Kelionės lapų pildymas, tikrinimas, nuomos apskaita
Komandiruotės Kom. išlaidų apskaita, kom. įsakymų tikrinimas, dienpinigių priskaičiavimas
Ataskaitos klientams Ataskaitų klientams, bankams teikimas, konsultacijos
PVM, mok.apskaita Mokesčių (išskyrus GPM) apskaita, deklaravimas, užskaitos, derinimas su VMI
Metinės ataskaitos Metinės mokesčių deklaracijos, metinė finansinė atskaitomybė
Apytikslė kaina: Apytikslė kaina €.
Pateikti užklausą