Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Teikiame visas buhalterinės apskaitos paslaugas. Atsakingus įmonės darbuotojus konsultuojame apskaitos ir mokesčių klausimais. Sudarome periodines bei pagal poreikį suformuotas ataskaitas įmonių atsakingiems darbuotojams, akcininkams. Ataskaitas ruošiame vokiečių, anglų, rusų bei lietuvių kalbomis.Rengiame mokesčių, statistikos ataskaitas ir deklaracijas kontroliuojančioms institucijoms, bankams, lizingo bendrovėms.

Darbo užmokesčio apskaita

Apskaičiuojame darbo užmokestį darbuotojams, parengiame darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius, atsiskaitymo lapelius darbuotojams, teikiame deklaracijas VSDF (Sodra), VMI, rengiamos pažymos darbuotojams apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį. Pagal susitarimą galime atlikti personalo vadovo funkcijas: darbo sutarties su darbuotoju sudarymas, nutraukimas, kiti veiksmai. Pagal suderintą formą parengiamos ataskaitos vadovybei. Galime įmonėje vesti tik darbo užmokesčio apskaitą – tokiu būdu klientai sutaupo specializuotą darbo užmokesčio apskaitos buhalterio vietą, bei užsitikrina maksimalų darbo užmokesčio informacijos konfidencialumą.

Siūlomos „Buhalterinės apskaitos“ paslaugos:

 • Pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas apskaitoje
 • Kasos dokumentų išrašymas ir registravimas apskaitoje
 • Banko dokumentų registravimas apskaitoje
 • Mokėjimo pavedimų paruošimas
 • Ilgalaikio turto apskaita
 • Skolų apskaita
 • Avanso apyskaitų registravimas
 • Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje
 • Deklaracijų paruošimas ir pateikimas VMI, Sodrai, Registrų centrui
 • Apleistos buhalterijos tvarkymas
 • Personalo apskaita (darbo sutarčių, įsakymų, pažymų ir kitų dokumentų rengimas)
 • Kliento interesų atstovavimas audito metu/VMI tikrinimo metu
 • Metinės finansinės atskaitomybės paruošimas
 • Ataskaitos vadovybei
 • Intrastato ataskaitų pildymas
Planas